Provozní řád wellness

ZMĚNA PROVOZNÍHO ŘÁDU

schváleného dne 18. 11. 2015 rozhodnutím pod č.j. KHSJM 54550/2015/BM/HOK, který byl změněn dodatkem č. 1 schváleným dne 17. 11. 2017 rozhodnutím pod č.j. KHSJM 02935/2017/BM/HOK

WELLNESS
UMĚLÁ KOUPALIŠTĚ A SAUNY

 

Wellness centrum 4Comfort
Fryčajova 698/29
614 00 Brno - Obřany

 

Schváleno rozhodnutím Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně dne 19. 11. 2018 pod č. j.:  KHSJM 59699/2018/BM/HOK. 

 

Text provozního řádu plně nahrazuje provozní řád schválený dne 18. 11. 2015 rozhodnutím pod č.j. KHSJM 54550/2015/BM/HOK, který byl změněn dodatkem č. 1 schváleným dne 17. 11. 2017 rozhodnutím pod č.j. KHSJM 02935/2017/BM/HOK.

 

Obsah:

1. LEGISLATIVA

2. PODMÍNKY ČINNOSTI

3. POPIS PROVOZU

4. TECHNOLOGIE  BAZÉNU, WHIRLPOOLŮ A OCHLAZOVACÍCH BAZÉNŮ +            ODBĚRY VZORKŮ

5. PROVOZ SAUN A PARNÍCH KABIN

6. ÚKLID A DEZINFEKCE

7. BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

 

1. LEGISLATIVA

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
 • Vyhláška MZd č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb. a vyhlášky č. 1/2016 Sb.
 • Vyhláška MZd č. 134/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. 11. 2009, o kosmetických přípravcích
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů.
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

2. PODMÍNKY ČINNOSTI

Název a adresa:
Wellness 4COMFORT
Fryčajova 698/29
614 00 Brno - Obřany

Provozovatel:
PONDER a.s.
Fryčajova 698/29 
614 00 Brno
IČO: 27704980

Výpis z živnostenského rejstříku Č.j. MMB/0371975/2012  Živnostenským úřadem města Brna na předmět činnosti: Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.

Majitel prostor:
INGSTREM, s.r.o.
Fryčajova 13/27
614 00 Brno

Provozní doba:
Fitness, kavárna, solárium, kosmetika, privátní whirlpool, soukromá spa, masáže, pedikúra
Po – Pá 09:00 - 22:00 h
So + Ne 09:00 - 22:00 h

Saunový svět s relaxačním bazénem
Po – Pá 09:00 - 22:00 h
So + Ne 09:00 - 22:00 h

Pracovníci odpovědní za provoz:
Gustav Urbánek – ředitel - tel. 734 409 909

3. POPIS PROVOZU

Wellness centrum 4Comfort se nachází v polyfunkčním domě Brno-Obřany, v suterénu a v 1 NP. Vstup do wellness centra 4Comfort je v suterénu z parkoviště. U vstupu je recepce, kde zaměstnanci 4Comfort zákazníka informují o provozu centra, vydají mu potřebné prádlo a identifikační čip. 

Vstupní prostory

V prostoru vstupu se nachází posezení kavárny s kapacitou 36 míst k sezení. Dále recepční pult pro dva zaměstnance. Za recepcí se nachází zázemí kavárny s kuchyňkou a dva suché sklady pro zásobování kavárny.
Vstupní prostory jsou vybaveny čistící zónou a jako podlaha je zvolen zátěžový koberec.
Ke kavárně také patří oddělené WC pro muže, ženy a ZTP.
Od recepce pak klienti jdou přes čistící zónu (lavička a koberec, místo určené k vyzutí bot) do šaten, boty si berou s sebou. 

Šatny (šatna ženy, šatna muži)

Šatny jsou rozděleny zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Šatny mají klasický systém skříněk s možností sezení před skříňkami. Součástí šaten je i hygienické zázemí – WC, sprchy a prostor pro shoz špinavého prádla, který je v pravidelných intervalech pracovníky vyprázdněn a špinavé prádlo je odvezeno do skladu určeného pro špinavé prádlo. Podlahy v šatnách jsou z protiskluzového PVC.
V pánské šatně je 42 šatních skříněk o rozměrech 35x160x45 cm a 18 botníků 35x40x45 cm, které jsou umístěny pod lavicí na sezení před skříňkami. Koš pro shoz špinavého prádla o rozměrech 60x70x100 cm je umístěn za nábytkovou stěnou s otvorem pro odložení prádla. Koš je umístěn v samostatné místnosti a je dle potřeby několikrát denně vyvážen do skladu špinavého prádla.
V dámské šatně je 46 šatních skříněk o stejných rozměrech jako v pánské šatně a 8 botníků. Koš na špinavé prádlo je umístěn před šatnou v samostatné místnosti a též je dle potřeby vyvážen několikrát denně. Před každou šatnou jsou vyhrazené prostory pro odložení obuvi zákazníků. Zákazníci jsou informováni, že za odložené boty neručíme a mají si je uzamykat do skříněk k tomu určených. Šatny + samotné prostory wellness, masáže, soukromé prostory wellness, fitness jsou označeny jako čistá zóna, kam lze vstoupit pouze v čisté obuvi či bez obuvi.
Cennosti mají zákazníci povinnost si ukládat do zamykatelných trezorků umístěných v blízkosti recepce. V případě krádeže a odcizení cenností ze šatních skříněk, za tyto cennosti wellness centrum 4Comfort neručí. Cedule s touto informací jsou umístěny v obou šatnách na viditelném místě, a dále také v každé skříňce. 

Samotné prostory wellness

Jsou vybaveny saunami se suchým i parním procesem. Sauny se suchým procesem zde najdeme dvě s kapacitou 12 osob na jednu saunu. Parní sauna je pouze jedna s kapacitou též 12 osob. Dále jsou zde mezi jednotlivými saunami k ochlazení sprchy oddělené zástěnami a společný záchod. V prostorech samotného wellness je i vestavěná vířivka Privátní whirlpool pro čtyři osoby, která je napouštěna pouze po objednání. Pro relaxaci a odpočinek je zde odpočinková místnost s kapacitou 25 osob a také společná chodba, na které je umístěna dřevěná lavice pro 4 osoby. Všechny místnosti jsou odvětrány i klimatizovány. Podlahy jsou z protiskluzového PVC a protiskluzné keramické dlažby.

Technická místnost a úklidová místnost

Uzamykatelná místnost se vstupem pouze pro personál, kde se nachází dva samostatné prostory, a to technická místnost větraná vzduchotechnickou jednotkou a současně oddělená druhá místnost pro úklid s technologiemi pro suché i parní sauny. Úklidová místnost je opatřena výlevkou a policemi pro sklad čisticích prostředků a náčiní, současně slouží jako sklad chemikálií. Tato místnost je uzamčená a přístup do ní má pouze personál. 

Kryté prostory wellness centra jsou vybaveny reproduktory pro pouštění reprodukované hudby dokreslující relaxační atmosféru.

Venkovní prostory wellness

Na kryté prostory saun a odpočíváren navazuje terasa s 2 venkovními nekrytými ochlazujícími bazénky, okrasným jezírkem s rybičkami a venkovním posezením pro 12 osob, kde je kryté pouze posezení sloužící k relaxaci a odpočinku.
Dále se zde nachází v pořadí třetí suchá sauna (Stromová sauna) s kapacitou 12 osob. U sauny je umístěn další sprchový kout.
Na venkovní terase pod schody do 1NP je umístěn vchod do dalšího prostoru wellness – haly s relaxačním bazénem se slanou vodou o kapacitě 10 osob a se solnou parní inhalací. V prostorách haly bazénu je umístěna také druhá parní sauna, tzv. solná parní inhalace o kapacitě 8 osob, dále sociální zázemí, které zahrnuje jedno WC s umyvadlem a dva sprchové kouty, úklidová místnost a místnost s technologií bazénu, která je v provozní hodiny uzamčena. Vedle bazénu se slanou vodou je odpočinkový prostor se 3 stolky, 6 židlemi a 8 odpočinkovými místy na lehátkách.
V 1.NP o poschodí výše je nekrytá terasa, přístupná po krytých vyhřívaných schodech, s venkovní saunou, s venkovními sprchovými kouty a s možností posezení. Vedle venkovní sauny s vestavěným zádveřím a kapacitou 30 osob, jsou umístěny ochlazovací nekryté sprchy a 2 zastřešené ochlazovací bazény. Kapacita sezení na horní terase pokryje maximální kapacitu venkovní sauny. Venkovní prostory jsou bez možnosti využití reprodukované hudby. Podlahová vrstva je vytvořena z mrazuvzdorné keramické dlažby s podlahovým topením.

Diskrétní wellness prostory

Zahrnují dvě Soukromá spa s názvy KLASIK a ZIMA.
Soukromé spa KLASIK: Zde se nachází parní sauna, suchá sauna a vestavěná vířivka. Kapacita všech zařízení je vždy pro 4 osoby. Zázemí soukromých prostor je vybaveno šatnou s odkládacím pultem, koupelnou, sprchovým koutem a odpočívárnou s relaxačním lůžkem. Relaxační lůžko je potaženo nepromokavým prostěradlem, textilním prostěradlem černým, která jsou vždy po každé návštěvě vyměňována. Na lůžku je ještě ozdobný přehoz a polštářky, jejichž potahy jsou také po každé návštěvě vždy vyměněny. Použité lůžkoviny jsou předány do skladu špinavého prádla a odváženy přibližně 3x – 4x týdně do prádelny.
Soukromé spa ZIMA: Zde se nachází suchá sauna s možností přepnutí na infra saunu a vestavěná vířivka. Kapacita všech zařízení je vždy pro 4 osoby. Zázemí soukromých prostor je vybaveno prostorem pro převléknutí a umístění oděvů, odkládací skříňkou pod umyvadlem, sprchovým koutem a odpočívárnou s relaxačním lůžkem. WC je k využití v prostorách kavárny. Relaxační lůžko je potaženo nepromokavým prostěradlem, textilním prostěradlem tmavým, které je vždy po každé návštěvě vyměňováno. Na lůžku jsou ještě ozdobné polštářky, jejichž potahy jsou také po každé návštěvě vždy vyměněny. Použité lůžkoviny jsou předány do skladu špinavého prádla a odváženy přibližně 3x – 4x týdně do prádelny.

Sklad špinavého prádla

Jako sklad slouží místnost na konci chodby u služeb pedikúra, kosmetika a masáže. Místnost je odvětrávaná. Velikost skladovacích klecí je dostatečná na uchování špinavého prádla po dobu potřebnou pro odvoz prádla do prádelny.

Skladování čistého prádla

Pro skladování čistého prádla slouží vestavěná skříně na chodbách samotného wellness centra a dále v prostoru recepce.

 

Do wellness centra 4comfort nemají přístup nemocné osoby, zvláště trpící vlasovými nebo kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby se zjevně zanedbanou hygienou, osoby zahmyzené a osoby pod vlivem návykových látek.
Obsluha wellness centra se zákazníků vždy zeptá, jakými chorobami trpí.
Osoby trpící nemocemi cévními, srdečními, cukrovkou, nízkým nebo vysokým tlakem, obezitou, s poruchami krevního oběhu a těhotné ženy by se měli koupat a saunovat pouze po poradě s lékařem.
Do bazénů a saun nemají přístup osoby včetně dětí trpící příznaky akutního onemocnění zejména záněty horních cest dýchacích, se zvýšenou teplotou, kašlem, rýmou, průjmem, bolestmi hlavy, malátností, dále osoby nemocné kožními chorobami, otevřenými hnisajícími nebo krvácejícími ranami apod.
Vstup není povolen dále osobám trpícím přenosnými onemocněními či bacilonosičů, osobám podnapilým, zdrogovaným, zahmyzeným a špinavým.
Do bazénu nemají přístup děti do 1 roku věku. Děti ve věku 1 – 3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou. Děti do 12 let musí být pod neustálým dohledem doprovodu - osoby starší 18 let.

 

Děti se mohou saunovat ve věku od 2 let a to pouze za doprovodu rodičů.

Specifikace kontraindikace saunování:

 • Stav po centrální mozkové obrně
 • Akutní horečná onemocnění
 • Srdeční nedostatečnost
 • Neurologické záchvatové stavy
 • Kožní přenosná onemocnění

4. TECHNOLOGIE OCHLAZOVACÍCH BAZÉNŮ A WHIRLPOOLŮ

Základní parametry a popis:

Veškeré technologické vybavení, zařízení a materiály jsou provedeny v souladu s ustanovením vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb. a vyhlášky č. 1/2016 Sb.

Technologie úpravy bazénové vody zajistí jakost vody v bazénech ke koupání a ochlazování dle vyhlášky č. 238/2011 Sb., ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb. a vyhlášky č. 1/2016 Sb. Veškeré zařízení a vybavení na základě jeho koncepce, konstrukce a provedení odpovídají příslušným základním bezpečnostním požadavkům.

Účel bazénu Rozměry max. teplota °C
Privátní whirlpool v prostorech wellness Vnější rozměr nadzemní verze:  Ø 250 x 100 cm
Vnitřní průměr: 191 cm, objem vody 900 l.
35
Soukromé spa KLASIK - whirlpool v prostorech diskrétního wellness 260 x 245 x 94 cm, objem vody 2007 l. 35
Soukromé spa ZIMA - whirlpool v prostorech diskrétního wellness 260 x 245 x 94 cm, objem vody 2007 l. 35
Relaxační bazén se slanou vodou 775 x 375 cm, hloubka vody 112,5 cm a celkový objem 36,25 m3 se vstupní částí 120 x 175 cm, celková plocha 31 m2. 28
Ochlazovací bazén č. 1 suterén 3350 x 1200 mm, hloubka vody 1330 mm,
objem vody je 1800 l.
8 - 15
Ochlazovací bazén č. 2 suterén 3350 x 1200 mm, hloubka vody 1330 mm,
objem vody je 1800 l.
8 - 15
Ochlazovací bazén č. 3 1NP 1500 x 1200mm, hloubka vody 1000mm,
objem vody je 1200 l.
8 - 15
Ochlazovací bazén č. 4 1NP 1500 x 1200mm, hloubka vody 1000mm,
objem vody je 1200 l.
8 - 15

Zdrojem plnicí a ředicí vody bazénů a pro sprchy je pitná voda z veřejného vodovodu.

 

Privátní whirlpool v prostorech wellness:

Jedná se o whirlpool s recirkulací s mechanickým filtrem (recirkulace bude využívaná pouze po dobu napuštění whirlpoolu pro koupání jedné skupiny zákazníků) a s hydromasážním cirkulačním okruhem. Jakost vody nebude upravována - nebude dávkován žádný přípravek na úpravu jakosti bazénové vody. Tento whirlpool bude zákazníkům sloužit pouze po objednání. Před každým zákazníkem (či skupinou max. 4 osob najednou) se napustí whirlpool čistou vodou cca 10 minut před rezervací. Po každém zákazníkovi se pak whirlpool  vypustí a vydesinfikuje. Do odpadu je přidán elektromagnetický ventil a čerpadlo a vše napojené na kanalizaci o průměru 100 mm, což urychlí vypuštění vany.

Soukromé spa KLASIK v prostorech diskrétního wellness:

Jedná se o whirlpool s recirkulací s mechanickým filtrem (recirkulace bude využívaná pouze po dobu napuštění whirlpoolu pro koupání jedné skupiny zákazníků) a s hydromasážním cirkulačním okruhem. Jakost vody nebude upravována - nebude dávkován žádný přípravek na úpravu jakosti bazénové vody. Tento whirlpool bude zákazníkům sloužit pouze po objednání. Před každým zákazníkem (či skupinou max. 4 osob najednou) se napustí whirlpool čistou vodou cca 10 minut před rezervací. Po každém zákazníkovi se pak whirlpool  vypustí a vydesinfikuje. Do odpadu je přidán elektromagnetický ventil a čerpadlo a vše napojené na kanalizaci o průměru 100 mm, což urychlí vypuštění vany.

Soukromé spa ZIMA v prostorech diskrétního wellness:

Jedná se o whirlpool s recirkulací s mechanickým filtrem (recirkulace bude využívaná pouze po dobu napuštění whirlpoolu pro koupání jedné skupiny zákazníků) a s hydromasážním cirkulačním okruhem. Jakost vody nebude upravována - nebude dávkován žádný přípravek na úpravu jakosti bazénové vody. Tento whirlpool bude zákazníkům sloužit pouze po objednání. Před každým zákazníkem (či skupinou max. 4 osob najednou) se napustí whirlpool čistou vodou cca 10 minut před rezervací. Po každém zákazníkovi se pak whirlpool  vypustí a vydesinfikuje. Do odpadu je přidán elektromagnetický ventil a čerpadlo a vše napojené na kanalizaci o průměru 100 mm, což urychlí vypuštění vany.

Relaxační bazén se slanou vodou:

Po obvodu (kromě vstupní části) je bazén osazen přelivným žlábkem. Bazén s recirkulací je opatřen také hydromasážním cirkulačním okruhem. Z bazénu je voda odváděna do místnosti s technologií, kde je umístěna akumulační nádrž o objemu 4 m3, zajišťující stálý objem vody. V případě potřeby je tato nádrž dopouštěna z vnitřních rozvodů v budově, která je napojena vodovodní přípojkou na veřejný vodovodní řád. Objem přiváděné vody je měřen samostatným podružným vodoměrem. Voda z nádrže je vedena svodným potrubím, na které je napojena (8x) dnová vpusť a při čištění i sací tryska vysavače, do pískového filtru o objemu 1000 litrů, kde je voda přefiltrována. Za filtrem voda prochází dezinfekčním potrubím a teplovodním výměníkem k případnému dohřevu vody. Za ním je osazena automatická solonizační jednotka, která reguluje hodnotu pH v bazénu a zároveň vytváří plynný chlór. Před vyústěním recirkulačního potrubí do bazénu přes dnové trysky je místo pro odběr vzorků vody na přítoku do bazénu. Dávkování soli do vody v bazénu bude prováděno manuálně na základě hlášení (měření) automatické jednotky. Automatická jednotka měří hodnoty ukazatelů jakosti vody pH, celkový chlor, volný chlor a redox-potenciál, které se zobrazují na displeji jednotky. Celkový chlor a volný chlor se měří také manuálně fotometrickým přístrojem. Vázaný chlor se zjišťuje odečtem volného chloru od celkového chloru. Teplota vody v bazénu je udržována do 28 °C (režim plavecký bazén). Dopouští se ředicí voda dle návštěvnosti bazénu v množství 30 l/osobu a den. U bazénu je umístěna cedule s aktuální teplotou vody a teplotou vzduchu.

Voda ke koupání v relaxačním bazénu je nově upravována řídící solonizační jednotkou ASIN Aqua SALT systémem elektrolýzy. Nově se dávkuje na úpravu vody kromě bazénové mořské soli přímo do vody v bazénu také řídící jednotkou do recirkulačního okruhu přípravek PH MINUS na úpravu pH a algicid na odstranění zákalu z bazénové vody.
V technické místnosti je nainstalovaná bazénová řídící jednotka značky Aseko. Konkrétně ASIN Aqua SALT je systém elektrolýzy mírně slané vody za účelem její dezinfekce. Slaná voda o koncentraci 4 až 5 kg soli na 1 m3 je nejmodernějším systémem rozkládána za vzniku chloru, který v bazénové vodě kompletně ničí bakterie, viry a řasy.
Systém sestává z elektrolyzéru TE27 a řídící jednotky ASIN Aqua SALT, která je první model automatu pro řízení kvality vody typu „all in one“. ASIN Aqua SALT je vybaven automatickou regulací chodu eletrolyzeru a činidla pro snižování pH. K případnému zvýšení pH dochází manuálním nastavením. Je také vybaven programovatelným dávkováním algicidu za účelem odstraňování řas. Výsledkem jeho činnosti je trvale čistá, průzračná voda, bez jakéhokoliv zápachu, vyhovující všem hygienickým požadavkům.
Řídící jednotka ASIN Aqua SALT automaticky měří a také na displeji zobrazuje hodnoty volného chloru, pH, salinity, algicidu a teploty.
ASIN Aqua SALT umožňuje také řízení chodu filtračního zařízení, a to přímo pomocí zásuvky pro napájení filtrační pumpy až do výkonu 1,4kW/230V AC.

Ochlazovací bazény (celkem 4):

Bazény jsou umístěné v prostorách wellness na venkovních terasách a slouží k ochlazení osob po provádění potních kúr v saunách.

Ochlazovací bazény:
Zděný ochlazovací bazén průtočný (v počtu 4 ks) k sauně, dále jen „bazén“ má přítok vody umístěný těsně nad dnem a přepad (skimmer), který je umístěn těsně pod horní hranou bazénu. Tento přepad slouží k vyrovnání zvýšené hladiny v bazénu po vstupu osob. Vzhledem k velikosti bazénů se počítá max. s dvěma osobami. K eliminaci přeplavení dostačuje skimmer s regulací do 15 cm svisle (zvýšení hladiny o 15cm). Voda do bazénu je napouštěna výhradně z vodovodního řádu. Tato voda má svoji konstantní teplotu a nikdy, ani v budoucnu se neuvažuje nad tím, že by byla dohřívána. Naopak, voda v bazénech má sloužit k ochlazování osob vycházejících ze sauny a tak je vhodné, aby se teplota v bazénech pohybovala v toleranci 10-13 °C. Samotná výměna vody v bazénu je řízena 2ma nezávislými cykly. Jeden je závislý na naměřené teplotě vody v bazénu. Každý z ochlazovacích bazénů má samostatné teplotní čidlo, které neustále (24hodin/denně) měří a vyhodnocuje teplotu v bazénu. Pokud se teplota vody zvýší nad nadstavenou teplotu (max. 13 °C) dojde k automatické výměně vody v ochlazovacím bazénu. V letním období můžou být však v návaznosti na tropické počasí teploty vody vyšší, i přes neustálou cirkulaci vody.
Elektroventil osazený na přívodu do bazénu dostane impuls a otevře přívod vody z řádu. Tato studenější voda se bude postupně promíchávat se stávající vodu a to do té doby, pokud teplota v bazénu nedosáhne požadovaných méně než 13 °C. Přebytečná (teplejší) voda z horní poloviny bazénu samostatně přepadne skimmerem do odtokového odpadního potrubí. Aby bylo zabezpečeno dokonalé míchání nové studené s teplejší studenou vodou, je záměrně přítok a přepad umístěny na bazénu křížně, a to s co největší úhlopříčnou vzdáleností. Druhý cyklus neustále dopouští ředicí vodu dle návštěvnosti bazénu v množství 30 l/osobu a den tak, aby byla zabezpečena maximální hygiena a čistota vody v ochlazovacím bazénu. Dopouštění vody do bazénů je registrováno vodoměry. 
Jakost vody v ochlazovacím bazénu není upravována - není dávkován žádný přípravek na úpravu jakosti bazénové vody.

Z hygienických důvodů bude průtočný bazén minimálně jedenkrát za tři dny (1x za 72 hodin) kompletně vypuštěn. Během této odstávky dojde k omytí vnitřních stěn a dna bazénu mechanickou očistou a desinfekcí, aby byla zaručena max. zdravotní nezávadnost ochlazovacího bazénu. U venkovních ochlazovacích bazénů bude navíc regulace osazena možností dopouštění teplé vody, pokud voda v ochlazovacím bazénu klesne pod 2 °C. V tomto případě dojde k otevření elektroventilu na přívodu teplé vody, která začne, opět ze spodní části, proudit do bazénu. Jakmile čidlo zaznamená, že voda v bazénu je naředěna na teplotu 10st. dojde k zastavení teplé vody na přívodu. Tato podmínka slouží pro zabránění zamrznutí vody ve venkovním bazénu.
V roce 2014 bylo k průtočným ochlazovacím bazénům v suterénu a v 1 NP přidáno pískové filtrační zařízení s recirkulací. Filtrační zařízení je určené k mechanickému čištění bazénových vod. Slouží k zachycení drobných nečistot (chloupkům, vlasů, pilu, aj.).  

K ochlazovacím bazénkům v 1 NP, bylo naistalováno filtrační zařízení firmy Speck-Pumpen Verkaufsgesellschaft Karl Speck GmbH & Co., Lauf. Jedná se o výrobek řady Badu Magic. Bazénové čerpadlo Badu Magic je určeno výhradně k cirkulaci vody v bazénu spolu s bazénovou filtrační jednotkou. Výkon filtrace Badu Magic 4, je 4m3/hod při napětí 230V a příkonu 0,35 kW. Maximální tlak je 2,5 barů, maximální teplota 60 °C, sání d50/výtak d50.

K ochlazovacím bazénkům v suterénu, bylo naistalováno filtrační zařízení firmy Speck-Pumpen Verkaufsgesellschaft Karl Speck GmbH & Co., Lauf. Jedná se o výrobek řady Bettar. Bazénové čerpadlo Badu Bettar je určeno výhradně k cirkulaci vody v bazénu spolu s bazénovou filtrační jednotkou. Výkon filtrace Badu Bettar 8, je 8m3/hod při napětí 230V a příkonu 0,58 kW. Maximální tlak je 2,5 barů, maximální teplota 60 °C, sání d2“/výtak d11/2“.

Části filtračního zařízení, které přicházejí do styku s čerpaným médiem, jsou většinou vyrobeny z polypropylenu PP, oběžné kolo je vyrobeno z PA 66 GF 30 / PC, a tedy tyto části vykazují výtečnou odolnost vůči korozi od bazénové vody a obvyklých chemikálií používaných k úpravě bazénové vody. Plášť čerpadla neobsahuje žádné vložky, proto jej lze snadno recyklovat. Do pláště čerpadla je vestavěn filtrační koš, který zachytává hrubé nečistoty a brání jim ve vstupu do vnitřní části čerpadla. Motory jsou chráněné teplotními spínači s automatickým přestavením. Jištění motorů oběžných čerpadel je chráněno jističi osazenými v rozvaděči a centrální proudovou ochranou. Výkony osazených pískových filtračních jednotek s oběžnými čerpadly jsou max. 20 m3/hod . Pro ovládání režimů chodu jsou osazené mechanické, manuálně ovladatelné šesticestné ventily. Řízení chodu a činnost filtrací je řízena nadřazeným řídicím systémem.

Do ochlazovacích bazénů se nedávkují žádné přípravky na úpravy vody.
Dopouští se ředicí voda dle návštěvnosti bazénů v množství 30 l/osobu a den.
Recirkulace ochlazovacích bazénů bude v provozu pouze část denní doby. V ranních hodinách od 8:30 – 9:30 (1 hodina) a v odpoledních hodinách od 14:00 – 22:00 (8 hodin). Ochlazovací bazény fungují jako průtočné bazény.

Při úklidu ploch kolem všech bazénů (relaxačního a ochlazovacích) jsou odtoky přelivových žlabů bazénů nastaveny tak, aby docházelo k odtékání vody přímo do kanalizace, nikoli zpět do akumulačních nádrží a do bazénů. Po důkladném proplachu přelivových žlabů vodou z vodovodu a ukončení úklidu jsou odtoky nastaveny do původní polohy.

Jakost bazénové vody má následující hodnoty:

Mikrobiologické požadavky:

Ukazatel Jednotka 
Upravená voda před vstupem do bazénu
Bazénová voda během provozu
Escherichia coli KTJ/100 ml
0
0
Počet kolonií při 36°C KTJ/ ml
≤ 20
≤ 100
Pseudomonas aeruginosa KTJ/100 ml
0
0
Stafylococcus aureus KTJ/100 ml
0
0
Legionella species KTJ/ ml
10
10

 

Fyzikální a chemické požadavky:

Ukazatel Bazénová voda během provozu
Průhlednost  Nerušený průhled na celé dno
Zákal 0,5 ZF
pH 6,5 – 7,6
Celkový organický uhlík (TOC) 2,5 mg/l nad hodnotu plnící vody
Dusičnany 20,0 mg/l nad hodnotu plnící vody
Volný chlór 0,3 - 0,6 mg/l
Vázaný chlór 0,3 mg/l
Redox-potenciál -při pH 6,5 - 7,3     ≥700
-při pH 7,3 - 7,6     ≥720

Vázaný chlór je ukazatelem s nejvyšší mezní hodnotou.

5. KONTROLA JAKOSTI VODY VE WHIRLPOOLECH, OCHLAZOVACÍCH BAZÉNECH A V RELEXAČNÍM BAZÉNU SE SLANOU VODOU 

Obsluha 

- kontroluje vizuálně stav ochlazovacích bazénů
- vede provozní deník pro ochlazovací bazény dle vyhlášky č. 238/2011 Sb. - do provozního deníku zapisuje denně čas zahájení provozu, teplotu vody, počet návštěvníků a stav vodoměrů
- pro relaxační bazén se slanou vodou vede provozní deník dle vyhlášky č. 238/2011 Sb. – do provozního deníku zapisuje denně čas zahájení provozu, teplotu vody, počet návštěvníků, stav vodoměru, hodnoty ukazatelů volný chlor, vázaný chlor, pH, redox-potenciál a průhlednost
- dbá na dodržování hygienických předpisů a zásad hygienického chování návštěvníků
- dbá na zákaz vstupu v obuvi
- kontroluje používání prostěradel a osušek při sedání a lehání na lavice v saunách a lehátka v odpočívárnách
- dbá na sprchování návštěvníků před vstupem do bazénů

Při zjištění překročených hodnot ukazatelů jakosti vody v bazénu s mezní hodnotou provozovatel překontroluje chod technologie úpravy vody a provede nápravná opatření, při zjištění překročených hodnot ukazatelů jakosti vody v bazénu s nejvyšší mezní hodnotou (vázaný chlor a mikrobiologické ukazatele v hodnotách podle přílohy č. 8 k vyhl. č. 238/2011 Sb., ve znění vyhl. č. 97/2014 Sb. a vyhl. č. 1/2016 Sb.) provozovatel zastaví provoz bazénu, prošetří příčinu nevyhovující jakosti bazénové vody a provede nápravná opatření (např. nárazová chlorace, naředění vody, vypuštění a dezinfekce bazénu apod.) a u vchodu k bazénu umístí informaci v nesmazatelné formě pro informování veřejnosti, že provoz bazénu je zastaven z důvodů znečištění vody ke koupání, a to po celou dobu trvání znečištění. Provedená opatření jsou zapisována do provozního deníku. Po provedení nápravných opatření bude proveden kontrolní rozbor vody.

+ ODBĚRY VZORKŮ

Odběry vody a chemické a mikrobiologické rozbory vody ke koupání jsou prováděny rozsahem a četností přesně podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 238/2011 Sb., ve znění vyhl. č. 97/2014 Sb. a vyhl. č. 1/2016 Sb., a jsou zajišťovány akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří v následující četnosti a rozsahu:

Druh a četnost odběrů vzorků vody:

Whirlpooly s vypouštěním vody po každém zákazníkovy (celkem 3):

1) mikrobiologický rozbor 1 x za 3 měsíce mikrobiologické ukazatele

Ochlazovací bazény (celkem 4):

1) mikrobiologický rozbor 1 x měsíčně mikrobiologické ukazatele

Relaxační bazén se slanou vodou:

1) mikrobiologický rozbor 1 x měsíčně mikrobiologické ukazatele + Legionella sppecies

2) stanovené chemické ukazatele 2 x měsíčně: 

1.týden: všechny chemické ukazatele dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 238/2011 Sb., ve znění vyhl. č. 97/2014 Sb. a vyhl. č. 1/2016 Sb.

3.týden: dusičnany a zákal
Počet vzorků pro odběr: 

Bazén: 1 x chemické ukazatele slévaný odběr, 2 x mikrobiologické ukazatele
Přítok: 1 x mikrobiologické ukazatele + Legionella species

Popis míst odběrů pro mikrobiologický rozbor:

Odebírá se 1 vzorek uprostřed bazénu z whirlpoolu ve wellness, z diskrétního whirlpoolu, z ochlazovacího bazénu č. 1 (nekrytý bazén na spodní terase bližší ke vchodu z wellness na terasu), z ochlazovacího bazénu č. 2 (nekrytý bazén na spodní terase vzdálenější od vchodu z wellness na terasu), z ochlazovacího bazénu č. 3 (zastřešený bazén na horní terase bližší vchodu) a z ochlazovacího bazénu č. 4 (zastřešený bazén na horní terase vzdálenější od vchodu). 
U relaxačního bazénu se slanou vodou se odebírají 2 vzorky u kratších protilehlých stran bazénu – levá strana (u vstupu k bazénu) a pravá strana (protilehlá strana vzdálenější od vstupu k bazénu) a na přítoku do bazénu z místa před vyústěním recirkulačního potrubí do bazénu před dnové trysky. 

Odběry vzorků jsou prováděny odpovědným pracovníkem laboratoře. Při odběru se čistá vzorkovnice ponoří cca 15 cm pod hladinu tak, aby došlo k co nejmenšímu rozvíření vody. 

Pro mikrobiologický rozbor se vzorkovnice opatrně otevře, alobal se odtáhne, ale nesundává se ze zátky a zátka se nikam neodkládá. Nesmí dojít ke kontaminaci (ani dotykem prstů) jak skleněné zátky, tak vnitřní části hrdla vzorkovnice. Před naplněním vzorkovnice je odstraněn ještě z jejího hrdla umístěný papírek tak, aby nedošlo ke kontaminaci. Vzorkovnice se naplní jen do tří čtvrtin objemu. Po naplnění se vzorkovnice uzavře zabroušenou zátkou a přitiskne se alobal.
Všechny vzorkovnice se opatří popisem s uvedením provozovny, datem odběru, místem odběru a jménem pracovníka laboratoře, který provedl odběr. Vzorkovnice jsou předány nejpozději 1 hodinu po naplnění do laboratoře k analýze. Laboratoř dále zajišťuje zasílání výsledků rozborů z ochlazovacích bazénů v elektronické podobě KHS do informačního systému PiVo v termínu do 4 pracovních dnů od odběru vzorků (v případě, že se stanovuje ukazatel Legionella spp., do 14 dnů).
Odběry se provádí vždy za provozu bazénů, nejdříve však 3 hodiny po zahájení provozu. 

6. PROVOZ SAUN A PARNÍCH KABIN

Základní parametry a popis:

Název  Rozměr (mm) Teplota (°C) Vlhkost (%) Kapacita (osob)
Saunový Dóm 3000x3900x2200 80 - 90 20 - 35 30
Vario sauna 5200x4200x3000 65 - 75 20 - 35 12
Stromová sauna „Na kus řeči“ 9,5 m2 80 - 90 30 - 40 12
Finská sauna 3000x3900x2200 85 - 95 15 - 20 12
Finská sauna ve spa KLASIK 1800x2000x2200 80 - 90 20 - 35 4
Solná parní inhalace 9,5 m2 45 - 50 100 8
Aroma parní lázeň 3030x4000x2200 40 - 45 95 -100 10
Parní lázeň ve spa KLASIK 1800x1800x2100 40 - 45 95 - 100 4
Finská sauna v Soukromém spa ZIMA 1950x1520x2120 80 - 90 20 - 35 4

Vybavení suchých potíren tvoří dřevěné lavice š= 55-60cm ve dvou až třech výškách doplněné podhlavníky a dřevěnými rošty. Součástí dodávek saun jsou celoskleněné bezprahové dveře, elektrické saunové kamna s přídavnou aparaturou zajišťujících řízený polev saunových kamenů vodou s vonnými esencemi v nastavitelných intervalech, množství a intenzitě aroma a saunovými kamny s parním vyvíječem (aroma sauna). Součástí interiéru je osvětlení saunovými světly a nouzovým osvětlením pod lavicemi. U vstupu do potíren je instalováno help tlačítko/alarmem propojené s recepcí. Podlahy v saunách – dlažba. 

V každé potírně je umístěn teploměr. 

U relaxačního bazénu se slanou vodou je umístěno poučení o zákazu skákání do vody, současně chodí obsluha bazén kontrolovat v pravidelných intervalech. 

Režim prádla:

Zákazníkovi je poskytováno 1 x prostěradlo a 1 x osuška. Použité prádlo je během provozu odkládáno do koše s jednoúčelovým sáčkem ve skladu použitého prádla, které je vybaveno nuceným odvětráváním a následně dopravováno k vyprání do prádelny 3x – 4x týdně. Čisté prádlo je skladováno v samostatném skladu čistého prádla u recepce. Tento sklad slouží výhradně pro sklad čistého prádla.

7. ÚKLID A DEZINFEKCE

Úklid a dezinfekce všech prostor se provádí dle potřeby, minimálně 1 x denně.
Každý den se ve všech prostorech relaxačního centra dezinfikují: veškeré podlahy, sprchy, WC, umyvadla. Lavice a podlaha saun a parní kabiny se mechanicky očišťují a desinfikují po každém saunovacím cyklu, 2x denně se stírají pryčny a podlahy potíren čistou vodou. Dřevěné plochy vydrhnou kartáčem a horkou vodou s přípravkem DAS MÝDLOVÝ ČISTIČ NA PODLAHY. Poté se lavice + podlaha dezinfikují přípravkem STOP BAKTER. Dezinfekce podlahy se provádí 2 x denně. Lavice v odpočinkové místnosti se myjí po každé skupině zákazníků a dezinfikují se 2x denně. Po skončení provozu zůstávají dveře prohříváren saun do druhého dne otevřené pro větrání a sušení prostor. Jednou týdně se myjí a desinfikují skříňky, lavice a další nábytek, omyvatelné stěny, dveře, radiátory, koše na prádlo. K mytí se používají běžné čisticí prostředky, k desinfekci se používají např. SAVO, SANAN KLASIC (chlornan sodný), DEOFORM (ethandiol, N-alkyl (C12-16) dimethylbenzylamoniumchlorid),  INCIDUR (aldehydy, tenzidy), AQVITOX D (aktivní chlór), SEKUSEPT PULVER (peroxoboritan sodný, tetraacetylethylendiamin), DESISPRAY ALCOHOL, CLEAMEN 570 DESI S, prostředky od firmy ALFA CLASSIC (na okna, antibakteriální, WC čistič, na koupelny, na nádobí). Dezinfekční prostředky jsou obměňovány po 1 měsíci dle zastoupené aktivní látky a je dodržována expirační doba účinnosti. Při jejich používání se dodržuje koncentrace a způsob použití předepsaný výrobcem. Ke skladování čistících a desinfekčních prostředků a dalších úklidových pomůcek slouží úklidová místnost. Bezpečnostní listy budou k nahlédnutí na pobočce.

Odpad:
Odpad je odkládán do košů s jednoúčelovými sáčky a denně likvidován do komunálního odpadu za objekt budovy vyváženým odpadovou firmou Marius Pedersen 1 x za týden. 4Comfort odpad třídí, a to na komunální odpad, plastové nádoby, papír a sklo.

Osobní hygiena pracovníků:
Pracovníci dodržují osobní hygienu – po použití WC, při manipulaci s prádlem, při přechodu z práce nečisté (úklid, desinfekce) na čistou, po manipulaci s odpady, při manipulaci s občerstvením a po každém znečištění si pracovník myje ruce v teplé vodě s použitím vhodného prostředku, osušení rukou pomocí papírových utěrek. Na dezinfekci pokožky rukou je používán dezinfekční přípravek např. Sterillium, Spitaderm.

Oděv zaměstnanců:
Pracovníci používají pracovní oděv i obuv. V zaměstnanecké šatně jsou skříňky odděleny pro pracovní a civilní oděvy pracovníků.

8. BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Pracovníci jsou povinni oznámit vedoucímu závady na zařízení, které mohou ohrozit bezpečnost a zdraví osob případně podniknout opatření, aby bylo nehodě zabráněno.

Zvláštní opatrnosti je třeba při práci s provozními chemikáliemi.
Při práci s chemickými prostředky je nutné používat ochranné pomůcky jako jsou brýle, rukavice, gumová zástěra. Při této činnosti je zakázáno pít, jíst a kouřit.

První pomoc:

Zásady první pomoci při poranění zákazníka nebo zaměstnance

 1. Ránu a okolí omýt pitnou vodou, vydezinfikovanou a překrýt sterilním obvazem
 2. K zástavě kapilárního krvácení se používá např. Gelitaspon a sterilní obvaz
 3. Poranění většího rozsahu event. Poranění diabetika musí být následně ošetřeno lékařem
 4. Je proveden záznam v deníku o poraněních

Zásady první pomoci při zasažení dezinfekčními prostředky

 1. Při zasažení kůže koncentrovaným roztokem odstraníme postižený oděv a kůži omyjeme vodou a mýdlem
 2. Kůži následně ošetříme ochranným krémem
 3. Při zasažení očí vymýváme oba spojivkové vaky proudem vody 10 – 15 minut
 4. Při náhodném požití vypláchneme ústa a vypijeme ½ litru vody, zvracení nevyvoláváme
 5. Při nadýchání se výparů je potřeba postiženého vyvést na čerství vzduch a zajistit mu klid a teplo
 6. Po poskytnutí první pomoci je vhodné vyhledat ošetření lékařem, při zasažení očí či náhodném požití vyhledat lékaře vždy.

Pracovníci znají zásady první pomoci.

Lékárnička je umístěna v recepci a obsahuje: Analgetikum, Gelitaspon nebo Traumacel – na zastavení krvácení, desinfekční prostředek na kůži s virucidním účinkem, oční voda – Ophtal, náplasti, chirurgické rukavice sterilní, rouška pro dýchání z úst do úst, trojcípí šátek, obinadla hydrofilní sterilní, obinadlo škrtící pryžové, nůžky, rovná pinzeta.
Vybavení lékárničky bude průběžně kontrolováno, Prostředky s uplynulou expirační dobou jsou vyřazovány a nahrazeny novými.

 

V Brně dne 1. 9. 2018 Vypracovala: Petra Medvěděvová

 

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ:

S tímto provozním řádem byli prokazatelně seznámeni všichni pracovníci všech provozů a jeho porušení je porušením pracovní kázně.
Zdravotní průkazy a živnostenské listy jsou k dispozici na provozovně.

Kontrolním orgánem, kterému hlásí závady v provozu bazénů a saun je:

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno

Tel:    +420 545113023
         +420 545113092